ตำแหน่งงานว่าง สถานประกอบการสมาชิก

 งานว่าง 328 ตำแหน่ง    จำนวน 10628 อัตรา  งานทั้งหมด
ตำแหน่งงาน อัตรา เงินเดือน บริษัท จังหวัด วันที่ประกาศ
  เจ้าหน้าที่ตรวจสอบข้อมูลภาคสนาม (Field Checker) 5 10,000 - 12,000 บมจ.ไทยเครดิต เพื่อรายย่อย ชลบุรี 2016-05-02
  เจ้าหน้าที่ตรวจสอบข้อมูลภาคสนาม (Field Checker) 5 10,000 - 12,000 บมจ.ไทยเครดิต เพื่อรายย่อย ระยอง 2016-05-02
  เจ้าหน้าที่แนะนำสินเชื่อนาโนเครดิต (Credit Advisor) 15 9,000 - 13,000 บมจ.ไทยเครดิต เพื่อรายย่อย ระยอง 2016-05-02
  เจ้าหน้าที่แนะนำสินเชื่อนาโนเครดิต (Credit Advisor) 15 9,000 - 13,000 บมจ.ไทยเครดิต เพื่อรายย่อย ชลบุรี 2016-05-02
  ช่างเทคนิค/ช่างไฟฟ้า 20 10,000 - 20,000 (ขึ้นอยู่กับประสบการณ์) บริษัท ดีทีแซด ฟาซิลิตีส์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด กรุงเทพมหานคร 2016-04-28

ตำแหน่งงานว่าง สถานประกอบการทั่วไป

 งานว่าง 2126 ตำแหน่ง    จำนวน 23209 อัตรา  งานทั้งหมด
ตำแหน่งงาน อัตรา เงินเดือน บริษัท จังหวัด วันที่ประกาศ
  ช่างเชื่อมและประสาน 5 12000-15000 บริษัทฐาปนินทร์ จำกัด สมุทรปราการ 2016-01-21 10:07:31
  พนักงานฝ่ายผลิต 25 10000-15000 บริษัทกันยงอิเล็คทริก จำกัด (มหาชน) สมุทรปราการ 2016-01-21 09:53:06
  ช่างกลโรงงาน 3 ตามตกลง บริษัทหลินอินดัสทรี้ สมุทรปราการ 2016-01-21 09:48:54
  ช่างเชื่อม 0 - บริษัท พรีเมียร์ ซิสเต็ม เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด สงขลา 2015-11-20 16:18:52
  - 0 - บริษัท ไทยออยล์ เอนเนอร์ยี เซอร์วิส จำกัด ชลบุรี 2015-11-20 16:04:43
www.v-cop.net All Rights Reserved.
เบอร์โทรศัพท์ 02-509-4913 , 02-510-7755 ต่อ 9915 โทรสาร 02-509-4914
ผู้ประสานงานส่วนกลาง เบอร์โทรศัพท์ 02-935-2804 - 06 โทรสาร 02-935-2807