คู่มือการใช้งาน
 ระดับการศึกษา
    หลักสูตรระยะสั้น
    ปวช.
    ปวส.
    ปทส.
    ปริญญาตรี
 ข้อมูลนักศึกษา
    นำเข้าข้อมูลอาจารย์
    ๑ อาจารย์ ๑ สถานประกอบการ
    นำเข้าข้อมูลนักศึกษา
    ปรับปรุงข้อมูลนักศึกษา
    หลักสูตรฝึกอาชีพระยะสั้น
    ข้อมูลนักศึกษา
    นักศึกษาที่มีการปรับปรุง
    ประวัติ resume
    และข้อมูลการติดต่อสมบูรณ์
    นักศึกษาที่ยังไม่มีการปรับปรุง
    Resume หรือข้อมูล
    การติดต่อไม่สมบูรณ์
    อนุมัติเด็กดีศรีอาชีวศึกษา
    รายงานสถานะนักศึกษา
 ประชาสัมพันธ์
 ลิ้งค์ไประบบงาน อศจ.
 ลิ้งค์ไประบบงานสภาอุตสาหกรรม
 ลิ้งค์ไประบบงานสภาหอการค้า
 ลิ้งไประบบงาน SME วิทยาลัย
 ผู้ใช้ระบบ
    เปลี่ยน user/password
    ออกจากระบบ


สถานประกอบการที่มีความร่วมมือ กับ >> อศจ.

พบข้อมูลสถานประกอบการทั้งหมด 378 แห่ง
ลำดับ ชื่อห้างร้าน / บริษัท ที่อยู่ เบอร์โทร
26 ร้านเจริญทรัพย์แอร์เอ็นจิเนียริ่ง 29/18 ม.11 ถ.ศรีสะเกษ อุทุมพร ต.หญ้าปล้อง อ.เมือง 33000  เบอร์แฟกส์ -   045-634350
27 บริษัทโตโยต้าทูโช ฟอร์กลิฟท์(ไทยแลนด์)จำกัด 607 อโศก-ดินแดง ดินแดง ดินแดง 10400  เบอร์แฟกส์    088-454428
28 ร้านบีเจเครื่องเย็น 52/2-5 ต.หญ้าปล้อง อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ 33000  เบอร์แฟกส์ 045-634328   045-634193
29 ไปรษณีย์อำเภอราษีไศล 183 ราษีไศล - มหาชนะชัย เมืองคง ราษีไศล 33160  เบอร์แฟกส์   
30 บริษัท ศรีสะเกษฮอนด้าคาร์ส์ จำกัด 339 ม.6 ถ.ศรีสะเกษ-กันทรลักษ์ ต.โพนข่า อ.เมืองศรีสะเกษ 33000  เบอร์แฟกส์ 045-616455   045-633218-20
31 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาศรีสะเกษ เขต1 ถ.รัตนวงศา ต.หนองครก อ.เมือง 33000  เบอร์แฟกส์   
32 ดี.เอ็ม.เอส.ก๊อปปี้ ออโตเมชั่น 276/1-2 ม.8 ถ.ศรีสะเกษ-อุบล ต.โพธิ์ อ.เมืองศรีสะเกษ 33000  เบอร์แฟกส์ 045-633239   045-633239
33 ร้านธงชัยอุตสาหกรรม 52/4 ถ.ศรีสะเกษ-อุทุมพร ต.หญ้าปล้อง อ.เมือง 33000  เบอร์แฟกส์    081-2659000
34 ก.การช่าง 145 ถ.ห้วยทับทัน-ปรางค์กู่ ต.ห้วยทับทัน อ.หัวยทับทัน 33210  เบอร์แฟกส์   
35 ร้านเทพประสิทธิ์ซาวด์ 998/46 ถ.กวงเฮง ต.เมืองใต้ อ.เมือง 33000  เบอร์แฟกส์    045-620067
36 ร้าน เทเลวิช คอร์เปอร์เรชั่น ถนนขุขันธ์ ต.เมืองใต้ อ.เมือง 33000  เบอร์แฟกส์    045-6
37 องค์การบริหารส่วนตำบลภูเงิน ต.ภูเงิน อ.กันทรลักษ์ 33110  เบอร์แฟกส์   
38 หจก. เอส แอล คอนกรีต 399 ม.6 ถ.ศรีสะเกษ-กันทรลักษ์ ต.โพนข่า อ.เมืองศรีสะเกษ 33000  เบอร์แฟกส์ 045-613333   045-613333
39 ร้านจตุรโชคกรุ๊ป 24 286/2 ม.10 ถ.ศรีสะเกษ-อุบล ต.โพธิ์ อ.เมืองศรีสะเกษ 33000  เบอร์แฟกส์    045-633349
40 สินทวีการเกษตร 129 ม.7 ถ.ชัยอาญา ต.กำแพง อ.อุทุมพรพิสัย 33120  เบอร์แฟกส์   
41 ร้านมีชัยวิทยุ 75 ม.7 ถ.เพียรพจกิจ ต.กำแพง อ.อุทุมพรพิสัย 33120  เบอร์แฟกส์    045-691278
42 สำนักงานที่ดินจังหวัดศรีสะเกษ ถ.เทพา ต.เมืองเหนือ อ.เมือง 33000  เบอร์แฟกส์   
43 เทศบาลตำบลไพรบึง ต.ไพรบึง อ.ไพรบึง 33180  เบอร์แฟกส์   
44 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ลิ้มไท้ง้วน ศรีสะเกษ 1102-05 ถ.ขุขันธ์ ต.เมืองใต้ อ.เมือง 33000  เบอร์แฟกส์ 045-614008   045-614006-7
45 ร้านแจ๊กโมดิฟาย 85 ต.โพนค้อ อ.เมือง 33000  เบอร์แฟกส์   
46 องค์การบริหารส่วนตำบลกำแพง ต.กำแพง อ.อุทุมพรพิสัย 33120  เบอร์แฟกส์   
47 ไพรบูลย์เจริญยนต์ 113 พนมไพร-ร้อยเอ็ด สระแก้ว พนมไพร 45140  เบอร์แฟกส์    043-591028
48 อู่สมการช่าง 1191/18 ถ.วิจิตรนคร ต.เมืองเหนือ อ.เมือง 33000  เบอร์แฟกส์   
49 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศรีสะเกษ บี ซี คอมพิวเตอร์ 1030/19 ถ.วันลูกเสือ ต.เมืองใต้ อ.เมือง 33000  เบอร์แฟกส์   
50 ศาลจังหวัดศรีสะเกษ ถ.เทพา ต.เมืองเหนือ อ.เมือง 33000  เบอร์แฟกส์   

พบข้อมูลทั้งหมด16 หน้า   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11  
   หน้าหลัก |  กว่าจะเป็น v-cop |  คำขวัญ v-cop |  โครงสร้าง v-cop |  ทำเนียบ v-cop |  คณะทำงานระดับชาติ |  ข่าว |  ดาวโหลดใบงาน |  เช็ค E-Mail |  Webboard 
href="http://www.pornoizlerik.com/porno/anal-porno.html" title="anal porno">anal porno mature porno japon porno