คู่มือการใช้งาน
 ระดับการศึกษา
    หลักสูตรระยะสั้น
    ปวช.
    ปวส.
    ปทส.
    ปริญญาตรี
 ข้อมูลนักศึกษา
    นำเข้าข้อมูลอาจารย์
    ๑ อาจารย์ ๑ สถานประกอบการ
    นำเข้าข้อมูลนักศึกษา
    ปรับปรุงข้อมูลนักศึกษา
    หลักสูตรฝึกอาชีพระยะสั้น
    ข้อมูลนักศึกษา
    นักศึกษาที่มีการปรับปรุง
    ประวัติ resume
    และข้อมูลการติดต่อสมบูรณ์
    นักศึกษาที่ยังไม่มีการปรับปรุง
    Resume หรือข้อมูล
    การติดต่อไม่สมบูรณ์
    อนุมัติเด็กดีศรีอาชีวศึกษา
    รายงานสถานะนักศึกษา
 ประชาสัมพันธ์
 ลิ้งค์ไประบบงาน อศจ.
 ลิ้งค์ไประบบงานสภาอุตสาหกรรม
 ลิ้งค์ไประบบงานสภาหอการค้า
 ลิ้งไประบบงาน SME วิทยาลัย
 ผู้ใช้ระบบ
    เปลี่ยน user/password
    ออกจากระบบ


สถานประกอบการที่มีความร่วมมือ กับ >> อศจ.

พบข้อมูลสถานประกอบการทั้งหมด 510 แห่ง
ลำดับ ชื่อห้างร้าน / บริษัท ที่อยู่ เบอร์โทร
51 หจก.ลำปางพีเอส พานิช 146/4 หมู่ 12 บ้านเขลางคืทอง ต.บ่อแฮ้ว อ.เมือง จ.ลำปาง 52100  เบอร์แฟกส์ 054-313788  - 054-313788
52 ทีทีแอนด์ที 25/10-11 สุเรนทร์ สบตุ๋ย เมือง 52100  เบอร์แฟกส์ 054-224331   054-318011,054-318009
53 ไทยแลนด์เทเบิลแวร์ (1974) 8 นาก่วมใต้ ซอย 1 ชมพู เมือง 52100  เบอร์แฟกส์ 054-226618   054-217651
54 โอเรียนตัล โอเปร่า 291 หมู่ 4 0 เวียงตาล ห้างฉัตร 52190  เบอร์แฟกส์ 054-339038   054-339038-9
55 อู่สุรินทร์ 180/1 ถ.พหลโยธิน ต.ชมพู อ.เมือง 52100  เบอร์แฟกส์    0-5422-2455 , 0819504753
56 หจก.บ้านไร่เซรามิค 80/12 หมู่11 ต.ปงแสนทอง อ.เมือง 52100  เบอร์แฟกส์ 0 5423 0131  http://www.banraiceramic.com 0 5423 0131
57 ลำปางเวียงทอง 138/109 พหลโยธิน สวนดอก เมือง 52100  เบอร์แฟกส์ 054-225803   054-225801-2
58 อู่โหน่งการช่าง 688 บ้านต้าอนุสาวรีย์ พ่อเจ้าทิพย์ช้าง ถ.ซุปเปอร์ไฮเวย์ ต.พระบาท 52000  เบอร์แฟกส์    054228174
59 กวินพอทเทอรี่ 92/1 หมู่ 1 0 แม่กัวะ สบปราบ 52170  เบอร์แฟกส์ 054-242209   054-242040
60 กลุ่มเย็บหมวกผ้า 13 หมู่ 2 0 แม่วะ เถิน 52160  เบอร์แฟกส์ 0   054-292411,081-3668484
61 ร้านพีซีลำปางคอมพิวเตอร์ 144/64 ถ.พหลโยธิน ต.สวนดอก อ.เมือง 52000  เบอร์แฟกส์    -
62 เต๊กหมง 128-138 บุญวาทย์ สวนดอก เมือง 52100  เบอร์แฟกส์ 054-224536   054-217667,054-221138
63 ห้างหุ้นส่วนจำกัด น้ำล้อมการไฟฟ้า 147-149 ถ.ทิพย์วรรณ ต.หัวเวียง อ.เมือง 52000  เบอร์แฟกส์ 054-222569   054-218038
64 ครีเอเซีย (1989) 284 หมู่ 10 ชมพู เมือง 52100  เบอร์แฟกส์ 054-2506208   054-324117
65 นิวเคลียร์ 87/1 ถ.ทิพย์วรรณ ต.หัวเวียง อ.เมือง 52100  เบอร์แฟกส์ -  - 054227159
66 จิวเส็งฮวด 260/6-7 ฉัตรไชย สบตุ๋ย เมือง 52100  เบอร์แฟกส์ 0   054-221887
67 อาหารสากล (อาหารกระป๋อง) 64 หมู่ 1 0 ปงแสนทอง เมือง 52100  เบอร์แฟกส์ 054-225085   054-225081-4
68 ร้านแอลทีไฮเทค เซ็นเตอร์ 314 ถ.ทิพย์ช้าง ต.สวนดอก อ.เมือง 52000  เบอร์แฟกส์    -
69 ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (เกาะคา) 310 ม.3 ต.ศาลา อ.เกาะคา 52130  เบอร์แฟกส์ 054327848   054327847
70 อู่อ้ายบริการ 349/3 ม.1 อ.ห้างฉัตร 52190  เบอร์แฟกส์ -  - 0896328993
71 อินทนนท์ เทคโนโลยี 9 พระเจ้าทันใจ เวียงเหนือ เมือง 52000  เบอร์แฟกส์ 054-230330   054-3505888-9
72 ร้านเฮือนอาภรณ์ 352/2 (ข้างโรงแรมทิพย์ช้าง) ถ.เม็งราย ต.สบตุ๋ย อ.เมือง 52000  เบอร์แฟกส์    054-223350
73 ไอ.แอล.เซอร์วิส 559 หมู่ 10 0 ชมพู เมือง 52100  เบอร์แฟกส์ -  - -
74 อีซูซุ ลำปาง 282/7-9 ฉัตรไชย สบตุ๋ย เมือง 52100  เบอร์แฟกส์ 54325413   054-325095-9
75 ไอคิเทคนิคซาวด์ 359/25 ฉัตรไชย สวนดอก เมือง 52100  เบอร์แฟกส์ 054-226883   054-226883

พบข้อมูลทั้งหมด21 หน้า   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11  
   หน้าหลัก |  กว่าจะเป็น v-cop |  คำขวัญ v-cop |  โครงสร้าง v-cop |  ทำเนียบ v-cop |  คณะทำงานระดับชาติ |  ข่าว |  ดาวโหลดใบงาน |  เช็ค E-Mail |  Webboard 
href="http://www.pornoizlerik.com/porno/anal-porno.html" title="anal porno">anal porno mature porno japon porno