E-Office
การจัดลำดับการดำเนินงาน
ศูนย์กำลังคนอาชีวศึกษา
ข้อมูลการวิเคราะห์
แรงงานอาชีพรายจังหวัด
การจัดการองค์ความรู้
ความเข้าใจ
กิจกรรมการประชุม
ความร่วมมือ
ระฆังความร่วมมือ
เด็กดีศรีอาชีวศึกษา
สิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่
ศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการรายใหม่
ผู้ดูแลระบบ
ตำแหน่งงานว่าง อัตรา เงินเดือน จังหวัด
    เจ้าหน้าที่ข้อมูล และพนักงานข้อมูล ศูนย์กระจายสินค้าสำโรง 1 ตามโครงสร้างบริษัท สมุทรปราการ
    เจ้าหน้าที่กิจกรรม Event และ ดูแลด้านการอบรม (ประจำศูนย์กระจายสินค้าจังหวัดสุราษฎร์ธานี) 1 ตามโครงสร้างบริษัท สุราษฎร์ธานี
    พนักงานจับตัวเลข 40 9,000 - 10,000 กรุงเทพมหานคร
    เจ้าหน้าที่ธุรการ ศูนย์กระจายสินค้าสุวรรณภูมิ 1 ตามโครงสร้างบริษัท กรุงเทพมหานคร
    เจ้าหน้าที่ควบคุมคุณภาพ 1 ตามความเหมาะสม กรุงเทพมหานคร
    ช่างติดตั้งทีม Project 2 ตามแต่ตกลง
    พนักงานขาย 1 ตามตกลง ขอนแก่น
    พนักงานขนส่ง 1 ตามตกลง ขอนแก่น
    พนักงานขาย 2 ตามตกลง ขอนแก่น
    ลูกจ้างชั่วคราว 3 7,800 ลำปาง
    ช่างควบคุมเครื่องจักร 30 ปวช. 13360/เดือน ปวส. 13860/เดือน กรุงเทพมหานคร
    ช่างซ่อมบำรุง 10 9500 นครปฐม
    พนักงานธุรการ , ประชาสัมพันธ์ 5 9500 นครปฐม
    ช่าง 1 10,000-12,000 สมุทรปราการ
    พนักงานฝ่ายผลิต 2 9,000 - 12,000 นครราชสีมา
    พนักงานฝ่ายผลิต 20 9,000 - 12,000 นครราชสีมา
    พนักงานฝ่ายผลิต 30 9000-12,000 นครราชสีมา
    sale support 2 ตามตกลง อยุธยา
    พนักงานจัดซื้อ 1 ตามโครงสร้างของบริษัท ศรีสะเกษ
    ช่างบริการ 0 ตามโครงสร้างบริษัท ศรีสะเกษ
    ช่าง PM 1 ตามตกลง สิงห์บุรี
    ธุรการ 1 9,000.บาท/เดือน สิงห์บุรี
    พนักงานฝ่ายผลิต 10 300.-บาท/วัน สิงห์บุรี
    ผู้ควบคุมหม้อไอน้ำ 1 ตามตกลง สิงห์บุรี
    พนักงานขาย 2 ตามตกลง สิงห์บุรี
    ช่างไฟฟ้า 2 9,000.-บาท/เดือน สิงห์บุรี
    คนสวน 2 ตามตกลง สิงห์บุรี
    ช่างซ่อมบำรุง 2 ตามตกลง สิงห์บุรี
    เจ้าหน้าที่ธุรการ 2 9,000.-บาท/เดือน สิงห์บุรี
    เจ้าหน้าที่แคชเชียร์ 5 9,000.-บาท/เดือน สิงห์บุรี

พบทั้งหมดทั้งหมด 70 หน้า   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11  
   หน้าหลัก |  กว่าจะเป็น v-cop |  คำขวัญ v-cop |  โครงสร้าง v-cop |  ทำเนียบ v-cop |  คณะทำงานระดับชาติ |  ข่าว |  ดาวโหลดใบงาน |  เช็ค E-Mail |  Webboard 
href="http://www.pornoizlerik.com/porno/anal-porno.html" title="anal porno">anal porno mature porno japon porno