E-Office
การจัดลำดับการดำเนินงาน
ศูนย์กำลังคนอาชีวศึกษา
ข้อมูลการวิเคราะห์
แรงงานอาชีพรายจังหวัด
การจัดการองค์ความรู้
ความเข้าใจ
กิจกรรมการประชุม
ความร่วมมือ
ระฆังความร่วมมือ
เด็กดีศรีอาชีวศึกษา
สิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่
ศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการรายใหม่
ผู้ดูแลระบบ
ตำแหน่งงานว่าง อัตรา เงินเดือน จังหวัด
    ช่าง 1 10,000-12,000 สมุทรปราการ
    พนักงานฝ่ายผลิต 2 9,000 - 12,000 นครราชสีมา
    พนักงานฝ่ายผลิต 20 9,000 - 12,000 นครราชสีมา
    พนักงานฝ่ายผลิต 30 9000-12,000 นครราชสีมา
    sale support 2 ตามตกลง อยุธยา
    พนักงานจัดซื้อ 1 ตามโครงสร้างของบริษัท ศรีสะเกษ
    ช่างบริการ 0 ตามโครงสร้างบริษัท ศรีสะเกษ
    ช่าง PM 1 ตามตกลง สิงห์บุรี
    ธุรการ 1 9,000.บาท/เดือน สิงห์บุรี
    พนักงานฝ่ายผลิต 10 300.-บาท/วัน สิงห์บุรี
    ผู้ควบคุมหม้อไอน้ำ 1 ตามตกลง สิงห์บุรี
    พนักงานขาย 2 ตามตกลง สิงห์บุรี
    ช่างไฟฟ้า 2 9,000.-บาท/เดือน สิงห์บุรี
    คนสวน 2 ตามตกลง สิงห์บุรี
    ช่างซ่อมบำรุง 2 ตามตกลง สิงห์บุรี
    เจ้าหน้าที่ธุรการ 2 9,000.-บาท/เดือน สิงห์บุรี
    เจ้าหน้าที่แคชเชียร์ 5 9,000.-บาท/เดือน สิงห์บุรี
    เจ้าหน้าที่คลังสินค้า 5 9,000.บาท/เดือน สิงห์บุรี
    พนักงานแนะนำสินค้า 20 9,000.-บาท/เดือน สิงห์บุรี
    ผู้ประสานงานต่างประเทศ 2 20,000.บาท/เดือน สิงห์บุรี
    เจ้าหน้าที่แผนก IT (เทคโนโลยีสารสนเทศ) 1 20,000.บาท/เดือน สิงห์บุรี
    เจ้าหน้าที่การตลาด 2 20,000.บาท/เดือน สิงห์บุรี
    พนักงานฝ่ายผลิต 55 300.-บาท/วัน สิงห์บุรี
    พนักงานฝ่ายผลิต 55 300/วัน สิงห์บุรี
    ช่างเทคนิค 1 ตามตกลง สิงห์บุรี
    วิศวกร 1 ตามตกลง สิงห์บุรี
    ช่างเชื่อม 20 300/วัน สิงห์บุรี
    ลูกจ้างชั่วคราวเจัาหน้าที่งานศูนย์ข้อมูล วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง 1 6,410 ลำปาง
    เจ้าหน้าที่งานศูนย์ข้อมูล 0 8,300.- นครศรีธรรมราช
    FOREMAN 0 วุฒิปวช.และปวส. กรุงเทพมหานคร

พบทั้งหมดทั้งหมด 70 หน้า   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11  
   หน้าหลัก |  กว่าจะเป็น v-cop |  คำขวัญ v-cop |  โครงสร้าง v-cop |  ทำเนียบ v-cop |  คณะทำงานระดับชาติ |  ข่าว |  ดาวโหลดใบงาน |  เช็ค E-Mail |  Webboard 
href="http://www.pornoizlerik.com/porno/anal-porno.html" title="anal porno">anal porno mature porno japon porno