พิมพ์
 ปิดหน้านี้
วิทยาลัยเทคนิคหนองบัวลำภู   
   การศึกษา
ตำแหน่งงาน  ซ่อมและประกอบเครื่องคอมพิวเตอร์
รายละเอียดของงาน  รับสมัครผู้สนใจทั่วไป เข้าเรียนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น วิชาซ่อมและประกอบเครื่องคอมพิวเตอร์ รับจำนวน 25 คน เท่านั้น จำนวน 1 ห้องเรียน
อัตราที่รับสมัคร  25 คน
เงินเดือน  -
สวัสดิการ  ตามระเบียบของรัฐ
คุณสมบัติผู้สมัคร  - เพศ ชายหรือหญิง
- อายุ 15 ปีขึ้นไป
- ระดับการศึกษา ปวช.
-ประเภทวิชา พาณิชยกรรม
-สาขา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
คุณสมบัติอื่นๆ  อ่านออกเขียนได้
การทำงาน  Pasttime
สถานที่ปฎิบัติงาน  102 หมู่ 3 วิทยาลัยเทคนิคหนองบัวลำภู อ.เมือง
จังหวัด  หนองบัวลำภู
วิธีการรับสมัคร  - ผู้สมัครงาน ติดต่อสมัครด้วยตนเอง หรือ ส่งใบสมัครทางไปรษณีย์
ที่อยู่บริษัท   
วิทยาลัยเทคนิคหนองบัวลำภู
102 ม.3 ต.โพธิ์ชัย อ.เมือง  หนองบัวลำภู  39000
โทรศัพท์: 042312753   Fax: 042312754
E-mail:
www.nbtc.ac.th

 สมัครงานตำแหน่งนี้

ตำแหน่งงานอื่นๆที่บริษัทเปิดรับสมัคร