หน้าหลัก   |  หางาน
 สำหรับคนหางาน เข้าระบบ 
 Username :
 Password :
ลืมรหัสผ่าน/นักศึกษาที่ทำการ Login ครั้งแรก  


ค้นหาตำแหน่งงานว่าง
จังหวัด   
วุฒิการศึกษา    
ประเภทงาน    
สาขางาน    
ตำแหน่งงาน    เช่น บัญชี,เลขา,ช่างเชื่อม

 
   
 ช่างเทคนิค บริษัท เอ็มมิเน้นซ์ อินเตอร์เนชันแนล จำกัด
  -ช่างเทคนิคซ่อมเครื่องมือแพทย์ -บริการติดตั้ง ซ่อมเครื่องจักร
จังหวัด กรุงเทพมหานครอัตรา 2 อัตรา เงินเดือน  12,000.- - 15,000.-  ประกาศ  18 เมษายน 2566
      
   
 ช่างซ่อมคอมพิวเตอร์และเดินระบบ ร้านโมฬีคอมพิวเตอร์
  ช่างซ่อมคอมพิวเตอร์และเดินระบบ network ค่าแรง 300 บาท/วัน มี OT และวันหยุด
จังหวัด กำแพงเพชรอัตรา 1 เงินเดือน  300/วัน  ประกาศ  06 มิถุนายน 2557
      
   
 พนักงานบัญชี บริท วิทยพัฒน์ จำกัด
  บันทึกบัญชี ดูแลลูกหนี้
จังหวัด กรุงเทพมหานครอัตรา 2 เงินเดือน  ตามความสามารถ  ประกาศ  11 เมษายน 2557
      
   
 พนักงานขับรถ บริษัท พรีไซซ อีเลคตริค แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด
  -ขับรถยนต์เพื่อให้บริการหน่วยงานเซลล์ -ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
จังหวัด นนทบุรีอัตรา 2 เงินเดือน  11,040 บาท  ประกาศ  11 เมษายน 2557
      
   
 ช่างเทคนิคเขียนแบบ(ไฟฟ้า) บริษัท พรีไซซ อีเลคตริค แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด
  1.ทำหน้าที่เขียนรายละเอียดทางเทคนิคของระบบไฟฟ้าและระบบวงจรไฟฟ้า โดยใช้โปรแกรม Computer Aided Designs (CAD) หรือที่รู้จักกันโดยทั่วไปคือ ออโต้แคด AutoCAD ให้เป็นภาพเสมือนจริง อาจจะเขียนในรูปแบบ 2 มิติหรือ 3 มิติ 2.ปฏิบัติงานด้านการเขียนแบบไฟฟ้า ซึ่งต้องอาศัยความชำนาญในงานเขียนรูปแบบและแผนการเดินสายไฟ เพื่อใช้ในการติดตั้งและการเดินสายสำหรับอุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆ 3.นำเสนองานให้กับวิศวกรไฟฟ้าพิจารณา
จังหวัด กรุงเทพมหานครอัตรา 3 เงินเดือน  14,000  ประกาศ  11 เมษายน 2557
      
   
 เจ้าหน้าที่ธุรการ บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนลเลทเธอร์ แฟชั่น จำกัด
  งานเอกสารต่างๆ ติดต่องานภายนอก ดูแดอาคารสถานที่ งานซ่อมแซมปรับปรุงต่างๆ งานขนส่ง
จังหวัด ชลบุรีอัตรา 2 อัตรา เงินเดือน  10000 up  ประกาศ  11 เมษายน 2557
      
   
 ช่างบริการ หจก.คูโบต้า ก.แสงยนต์กาญจนบุรี
  ให้บริการตรวจเช็คและซ่อมบำรุงรถแทรกเตอร์และอุปกรณ์ต่ิพ่วง ให้คำแนะนำปรึกษาแก่ลูกค้่า
จังหวัด ราชบุรีอัตรา 2 เงินเดือน  9,000+++  ประกาศ  10 เมษายน 2557
      
   
 Technician / ช่างซ่อมบำรุงทัวไป บริษัท ผลิตภัณฑ์อาหารเชฟช้อย จำกัด
  หน้าที่:- - ซ่อมบำรุงรักษาเครื่องจักร - ตรวจเช็คเครื่องจักรอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับไฟฟ้า - ดูแลบำรุงรักษาระบบไฟฟ้าและระบบโทรศัพท์ภายในโรงงาน - ดูแลบำรุงรักษาห้องเย็นและห้องแช่แข็ง - รายงานสภาพและปัญหาของเครื่องจักรและอุปกรณ์ให้หัวหน้าทราบ - ซ่อมและบริการงานตามใบแจ้งซ่อม - ดูแลงานบูธ โดยติดตั้งแสงสว่างและติดตั้งปลัีกไฟที่ใช้ภายในงาน - ปฏิบัติงานอื่นๆตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
จังหวัด นนทบุรีอัตรา 3 เงินเดือน  9000-11000  ประกาศ  10 เมษายน 2557
      
   
 เจ้าหน้าที่สอบเทียบเครื่องมือวัด บริษัท ผลิตภัณฑ์อาหารเชฟช้อย จำกัด
  1.ดำเนินการตรวจสอบและบันทึกผลการตรวจสอบรับเข้าเครื่องมือวัด 2.จัดทำและปรับปรุงประวัติ, CODE เครื่องมือวัด 3.จัดทำและปรับปรุงบัญชีรายชื่อเครื่องมือวัด 4.จัดทำแผนการตรวจสอบประจำเดือน โดยยึดแผนการตรวจสอบประจำปีเป็นหลัก 5.ดำเนินการสอบเทียบเครื่องมือวัดตามแผน หรือเครื่องมือวัดที่ผิดปกติและบันทึกผลการสอบเทียบ 6.ดำเนินการตรวจสอบเครื่องมือวัด รวมทั้งผลการสอบเทียบจากใบรับรองผลการสอบเทียบของสถาบันภายนอก 7.ส่งเครื่องมือวัดที่ต้องทำการสอบเทียบยังสถาบันภายนอกไปทำการสอบเทียบ หรือเชิญเจ้าหน้าที่มาทำการสอบเทียบภายในบริษัท 8.จัดเก็บและรวบรวมเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบ หรือเอกสารอ้างอิงต่างๆ ตามความเหมาะสมเพื่อสะดวกในการใช้งานหรือค้นคว้า 9.ร่วมกับหัวหน้าแผนกในการดำเนินการติดต่อการประเมินผลการทวนสอบผลิตภัณฑ์ (สำหรับผลิตภัณฑ์ที่ไม่ผ่านการสอบเทียบ) 10.ดำเนินการขอซื้อเครื่องมือวัด ตามใบขอซื้อเครื่องมือวัด 11.รับผิดชอบงานที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
จังหวัด นนทบุรีอัตรา 1 เงินเดือน  8500-11000  ประกาศ  10 เมษายน 2557
      
   
 ช่างบริการ บริษัทศรีสะเกษกิจเจริญไทย จำกัด
  ซ่อมรถจักรยานยนต์ทุกยี่ห้อ
จังหวัด ศรีสะเกษอัตรา 5 เงินเดือน  ตามโครงสร้างบริษัท  ประกาศ  10 เมษายน 2557
      
   
 ช่างประจำศูนย์บริการเปลี่ยนยางรถยนต์ The S-One บริษัท สวิซซ์-วัน คอร์ปอเรชั่น จำกัด
  รับผิดชอบงานด้านบริการลูกค้า บริการเปลี่ยนยางรถยนต์ ณ ศูนย์บริการ The S-One มีการฝึกอบรมพนักงานก่อนการปฏิบัติงานจริง
จังหวัด กรุงเทพมหานครอัตรา 10 อัตรา เงินเดือน  ตามตกลง  ประกาศ  09 เมษายน 2557
      
   
 ช่างไฟฟ้า (นครปฐม) บริษัท สวิซซ์-วัน คอร์ปอเรชั่น จำกัด
  รับผิดชอบเป็นผู้ช่วยงานติดตั้งระบบไฟฟ้าเครื่องจักร, ไฟฟ้าโรงงาน, ระบบสาธารณุปโภคและบริโภค สมัครได้แล้ววันนี้ สมัคร สัมภาษณ์ ทราบผลทันที <<< สมัครได้ตลอดปี >>>
จังหวัด นครปฐมอัตรา 50 อัตรา เงินเดือน  9,400-9,700 บาท บวกเงินเพิ่มค่าประสบการณ์  ประกาศ  09 เมษายน 2557
      
   
 ช่างซ่อมบำรุง (นครปฐม) บริษัท สวิซซ์-วัน คอร์ปอเรชั่น จำกัด
  รับผิดชอบเป็นผู้ช่วยงานติดตั้งเครื่องจักร ดูแล ซ่อมบำรุงเครื่องจักรภายโรงงาน สมัครได้แล้ววันนี้ สมัคร สัมภาษณ์ ทราบผลทันที <<< สมัครได้ตลอดปี >>>
จังหวัด นครปฐมอัตรา 50 อัตรา เงินเดือน  9,400-9,700 บาท บวกเงินเพิ่มค่าประสบการณ์  ประกาศ  09 เมษายน 2557
      
   
 พนักงานฝ่ายผลิต (นครปฐม และ สมุทรสาคร) บริษัท สวิซซ์-วัน คอร์ปอเรชั่น จำกัด
  รับผิดชอบผลิตสินค้าให้ได้ตามเป้าหมายการผลิตในแต่ละวัน สมัครได้แล้ววันนี้ สมัคร สัมภาษณ์ ทราบผลทันที <<< สมัครได้ตลอดปี >>>
จังหวัด นครปฐมอัตรา 1,000 อัตรา เงินเดือน  ค่าแรงเฉลี่ยรวม 530 บาท/วัน (รวมโอที)  ประกาศ  09 เมษายน 2557
      
   
 พนักงานคลังสินค้า (นครปฐม) บริษัท สวิซซ์-วัน คอร์ปอเรชั่น จำกัด
  รับผิดชอบรับมอบสินค้า จัดเรียง และนำส่ง สมัครได้แล้ววันนี้ สมัคร สัมภาษณ์ ทราบผลทันที <<< สมัครได้ตลอดปี >>>
จังหวัด นครปฐมอัตรา 50 อัตรา เงินเดือน  530 บาท (รวมโอที)  ประกาศ  09 เมษายน 2557
      
   
 รับช่างเทคนิค (ทำงานช่วงปิดเทอม) บริษัท สวิซซ์-วัน คอร์ปอเรชั่น จำกัด
  รับผิดชอบเป็นผู้ช่วยงานวิศวกรติดตั้งเครื่องจักร ติดตั้งระบบไฟฟ้าเครื่องจักรภายในโรงงานอุตสาหกรรม จังหวัดนครปฐม สมัครได้แล้ววันนี้ สมัคร สัมภาษณ์ ทราบผลทันที <<< สมัครได้ตลอดปี >>>
จังหวัด นครปฐมอัตรา 50 อัตรา เงินเดือน  300 บาท/วัน  ประกาศ  09 เมษายน 2557
      
   
 เจ้าหน้าที่ QA บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนลเลทเธอร์ แฟชั่น จำกัด
  ตรวจสอบผลิตภัณฑ์ ก่อนส่งมอบ ควบคุมระบบให้ผลิตภัณฑ์ ได้ตามข้อกำหนดของลูกค้า
จังหวัด ชลบุรีอัตรา 6 อัตรา เงินเดือน  10000 up  ประกาศ  09 เมษายน 2557
      
   
 รับนักศึกษาระบบทวิภาคี บริษัท สวิซซ์-วัน คอร์ปอเรชั่น จำกัด
  รับผิดชอบเป็นผู้ช่วยช่างเทคนิค ในการติดตั้งเครื่องจักร ติดตั้งระบบไฟฟ้าเครื่องจักร และระบบสาธารณูปโภค
จังหวัด นครปฐมอัตรา ไม่จำกัด เงินเดือน  300 บาท/วัน  ประกาศ  09 เมษายน 2557
      
   
 โฟร์แมน บริษัท อารียา พรอพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)
  ควบคุมงาน และตรวจสอบคุณภาพของงานโครงสร้างในการสร้างบ้าน / ห้อง ให้ได้ตามมาตรฐาน และเป็นไปตามแผนงานที่กำหนด
จังหวัด กรุงเทพมหานครอัตรา 20 เงินเดือน  12000 + OT และอื่นๆ  ประกาศ  08 เมษายน 2557
      
   
 ช่างไฟฟ้ากำลัง ห้างหุ้นส่วนจำกัดทิพย์อำนวย
  - ดูแลระบบไฟฟ้าภายในโรงงาน - การซ่อมบำรุงไฟฟ้าต่าง - งานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
จังหวัด กรุงเทพมหานครอัตรา 1 เงินเดือน  10,000 +  ประกาศ  08 เมษายน 2557
      
   
 ช่างกล-ช่างยนต์ ห้างหุ้นส่วนจำกัดทิพย์อำนวย
  - รับผิดชอบงานซ่อมบำรุงเครื่องจักร - งานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
จังหวัด กรุงเทพมหานครอัตรา 1 เงินเดือน  10,000+  ประกาศ  08 เมษายน 2557
      
   
 โฟร์แมนคุมงาน บริษัท อารียา พรอพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)
  ควบคุมงาน และตรวจสอบคุณภาพของงานโครงสร้างในการสร้างบ้าน / ห้อง ให้ได้ตามมาตรฐาน และเป็นไปตามแผนงานที่กำหนด
จังหวัด กรุงเทพมหานครอัตรา 40 อัตรา เงินเดือน  12000 + OT และอื่นๆ  ประกาศ  08 เมษายน 2557
      
   
 ช่างซ่อมอิเล็คทรอนิกส์ (ด่วน) บริษัท เค.พี.ที. แมชชันเนอรี่ (1993) จำกัด
  ซ่อมอินเวอร์เตอร์,PLC,เครื่องชั่งและออกงานเซอร์วิส โทรสอบถามข้อมูลได้ที่ 088-874-0085 , 02-391-3030 ต่อ 426 คุณวาสนา,คุณประภัสสร
จังหวัด กรุงเทพมหานครอัตรา 3 เงินเดือน  10000 - 15000  ประกาศ  04 เมษายน 2557
      
   
 ผู้แทนขาย (เขตภาคใต้) บริษัท สยามไฟเบอร์กลาส จำกัด
  ขายฉนวนใยแก้วกันความร้อนและกระเบื้องโปร่งแสง ติดต่อประสานงานขายโครงการต่าง ๆ
จังหวัด กรุงเทพมหานครอัตรา 1 อัตรา เงินเดือน  12,000 +  ประกาศ  04 เมษายน 2557
      
   
 Mechanic บริษัท มิตซูบิชิ เอลเลเวเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด
  - บริการและซ่อมบำรุงลิฟต์และบันไดเลื่อนยี่ห้อ MITSUBISHI - ทำงานในกรุงเทพมหานคร - ทำงานวันจันทร์-ศุกร์ 08.00-17.00 น.
จังหวัด สมุทรปราการอัตรา 20 เงินเดือน  11,000 + อื่นๆ (ประมาณ 20,000-25,000)/เดือน  ประกาศ  04 เมษายน 2557
      
   
 ประสานงานติดตั้ง บริษัท มิตซูบิชิ เอลเลเวเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด
  - ประสานงานการติดตั้งระหว่างหน้างานกับสำนักงาน ศูนย์บริการ - ถอดแบบ เขียนแบบไฟฟ้า PLC ได้
จังหวัด กรุงเทพมหานครอัตรา 1 เงินเดือน  11,000 + อื่นๆ (ประมาณ 20,000-25,000)/เดือน  ประกาศ  04 เมษายน 2557
      
   
 ช่างเทคนิคติดตั้ง บริษัท สยามไฟเบอร์กลาส จำกัด
  ดูแลงานติดตั้งสินค้าของบริษัทตามคำสั่งของผู้บังคับบัญชา และประสานงานกับผู้รับเหมาก่อสร้างและลูกค้า
จังหวัด กรุงเทพมหานครอัตรา 2 อัตรา เงินเดือน  12,000 +  ประกาศ  04 เมษายน 2557
      
   
 sale engineer (จ.ระยอง) บริษัท เค.พี.ที. แมชชันเนอรี่ (1993) จำกัด
  -หาฐานลูกค้าใหม่ๆในพื้นที่ ชลบุรี,ระยอง - มีใจรักงานขาย ,มนุสัมพันธ์ดี - มีความขยัน อดทนและรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย - สามารถขายนอกสถา่นที่ได้
จังหวัด ระยองอัตรา 5 เงินเดือน  ตามตกลง  ประกาศ  04 เมษายน 2557
      
   
 พนักงานส่งสินค้า (จ.ระยอง) บริษัท เค.พี.ที. แมชชันเนอรี่ (1993) จำกัด
  - รู้จักเส้นทาง จ.ระยอง ,ชลบุรีเป็นอย่างดี - ขยัน,อดทน, รับผิดชอบงานที่ได้รับมอบหมาย
จังหวัด ระยองอัตรา 1 เงินเดือน  10000 - 15000  ประกาศ  04 เมษายน 2557
      
   
 ช่างเซอร์วิส (ด่วน) บริษัท เค.พี.ที. แมชชันเนอรี่ (1993) จำกัด
  - ดูแลตรวจเช็ครถโม่ปูนโรงงานฉะเชิงเทรา ต. คลองอุดมชลจร อ.เมิือง จ.ฉะเชิงเทรา - ออกงานเซอร์วิสลูกค้าต่างจังหวัด
จังหวัด กรุงเทพมหานครอัตรา 2 เงินเดือน  12,000-15,000  ประกาศ  04 เมษายน 2557
      
 
  พบทั้งหมด 493 รายการ

พบทั้งหมดทั้งหมด 17 หน้า   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11  copyright@2007:http://www.v-cop.net