หน้าหลัก   |  หางาน
 สำหรับคนหางาน เข้าระบบ 
 Username :
 Password :
ลืมรหัสผ่าน/นักศึกษาที่ทำการ Login ครั้งแรก  


ค้นหาตำแหน่งงานว่าง
จังหวัด   
วุฒิการศึกษา    
ประเภทงาน    
สาขางาน    
ตำแหน่งงาน    เช่น บัญชี,เลขา,ช่างเชื่อม

 
   
 พนักงานบัญชี บริษัท เด็นทัลอาร์ต แลป จำกัด
  บันทึกข้อมูลทางบัญชี
จังหวัด กรุงเทพมหานครอัตรา 1 เงินเดือน  ตามประสพการณ์  ประกาศ  26 กรกฏาคม 2569
         
   
 ช่างซีเอ็นซีมิลลิ่ง บริษัทใบบุญเทคโนจำกัด
  ทำงานตามแบบ หน้าเครื่อง
จังหวัด พระนครศรีอยุธยาอัตรา 3 อัตรา เงินเดือน  ตามความสามารถ  ประกาศ  07 มกราคม 2568
         
   
 เจ้าหน้าที่เขียนแบบ บริษัท เมด อิน ยู จำกัด
  เขียนแบบ และออกแบบตามที่ลูกค้ากำหนด
จังหวัด กรุงเทพมหานครอัตรา 2 เงินเดือน  ขึ้นอยู่กับความสามารถ  ประกาศ  17 พฤศจิการยน 2567
         
   
 ่ช่างไฟ บริษัท ยูเนียน เพาเวอร์ เจท จำกัด
  ดูแลซ่อมไฟตามป้ายโฆษณา
จังหวัด นนทบุรีอัตรา 2 เงินเดือน  ตามตกลง  ประกาศ  20 ตุลาคม 2567
         
   
 ช่างเทคนิค หจก.รังสิตคอมพิวเตอร์ แอนด์ เทคโนโลยี
  รับติดตั้งระบบเน็ตเวิร์ค กล้องวงจรปิด ซ่อมคอมพิวเตอร์ พริ้นเตอร์
จังหวัด มุกดาหารอัตรา 2 เงินเดือน  7,000-10,000  ประกาศ  17 ธันวาคม 2559
         
   
 เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์ บริษัทแอดไวท์
  ซ่อมคอมพิวเตอร์ ลงโปรแกรม ติดตั้งระบบภายนอก
จังหวัด นครสวรรค์อัตรา 1 เงินเดือน  9,000 บาท  ประกาศ  01 ธันวาคม 2559
         
   
 พนักงานขาย บริษัท เคดีเอ็น จำกัด
  -แนะนำสินค้าให้กับลูกค้า พร้อมนำเสนอโปรโมชั่น -หยิบสินค้าบรรจุในกล่องให้กับลูกค้า
จังหวัด กรุงเทพมหานครอัตรา 20 เงินเดือน  9,800.00 บาท ประกาศ  12 ตุลาคม 2559
         
   
 พนักงานปฏิบัติการประกันคุณภาพ บริษัท เคมีแมน จำกัด
  ตรวจสอบคุณภาพ
จังหวัด สระบุรีอัตรา 5 เงินเดือน  13,000.00 บาท ประกาศ  22 สิงหาคม 2559
         
   
 ช่างเทคนิคซ่อมบำรุงไฟฟ้า บริษัท เคมีแมน จำกัด
  งานซ่อมบำรุงไฟฟ้า
จังหวัด สระบุรีอัตรา 2 เงินเดือน  13,000.00 บาท ประกาศ  22 สิงหาคม 2559
         
   
 พนักงานส่งเสริมวัตถุดิบ บริษัท แอ๊ดวานซ์ เอเชียไฟเบอร์ จำกัด
  รับผิดชอบส่งเสริมวัตถุดิบ หาพื้นที่เช่าปลูกต้นพลังงาน ขายต้นพลังงานให้กับชาวบ้าน
จังหวัด นครราชสีมาอัตรา 20 เงินเดือน  10,000 บาทขึ้นไป  ประกาศ  22 สิงหาคม 2559
         
   
 พนักงานปฏิบัติการวัตถุดิบ-ปูนไลม์(แก่งคอย) บริษัท เคมีแมน จำกัด
  1. รับวัตถุดิบที่ใช้ในกระบวนการผลิตปูนไลม์ (หินปูน, ถ่านหิน, น้ำมันดีเซล) ตามมาตรฐานที่กำหนด 2. ดำเนินการเตรียมวัตถุดิบเข้าสู่กระบวนการผลิตให้ได้ปริมาณที่กำหนด 3. ควบคุมกระบวนการป้อนส่งวัตถุดิบ (หินปูน, ถ่านหิน)ให้ทำงานได้อย่างปกติ 4. รายงานปัญหาเบื้องต้นให้ผู้บังคับบัญชาและผู้ที่เกี่ยวข้องทราบ เพื่อหาทางแก้ไข 5. ตรวจเช็คเครื่องจักรที่ใช้ในกระบวนการป้อนส่งวัตถุดิบ ดูแลเครื่องจักรให้พร้อมใช้งาน 6. รับผิดชอบในการสุ่มเก็บตัวอย่างวัตถุดิบ เพื่อหาผลวิเคราะห์คุณภาพ 7. ทำความสะอาดพื้นที่ปฏิบัติงานและบำรุงรักษาเครื่องมือ/อุปกรณ์ 8. ปฏิบัติตามคู่มือปฏิบัติงาน และบันทึกรายการตรวจสอบเครื่องจักร 9. ปฏิบัติตามคำสั่ง กฎ ระเบียบ ข้อกำหนด ของผู้บังคับบัญชาและของบริษัทฯ
จังหวัด สระบุรีอัตรา 4 อัตรา เงินเดือน  13,000.00 บาท ประกาศ  22 สิงหาคม 2559
         
   
 ช่างแอร์ บริษัท อีสเทิร์น ไอที โซลูชั่น จำกัด
  ติดตั้งแอร์
จังหวัด ชลบุรีอัตรา 2 เงินเดือน  ตามโครงสร้างบริษัท  ประกาศ  20 สิงหาคม 2559
         
   
 ช่างไฟฟ้า บริษัท อีสเทิร์น ไอที โซลูชั่น จำกัด
  1.ติดตั้งกล้องวงจรปิด 2.ติดตั้งเครืองปรับอากาศ 3.ติดตั้งสายแลน โทรศัพท์ ไฟฟ้าตามโรงงานอุตสาหกรรม
จังหวัด ชลบุรีอัตรา 3 เงินเดือน  ตามโครงสร้างบริษัท  ประกาศ  20 สิงหาคม 2559
         
   
 Customer Service บริษัท ทีเอสเอ็ม เฟรท โลจิสติคส์ จำกัด
  ประสานงานและดำเนินการเอกสารเกี่ยวกับนำเข้าและส่งออกสินค้า ทางอากาศและทางเรือ
จังหวัด กรุงเทพมหานครอัตรา 1 เงินเดือน  ตามตกลง  ประกาศ  19 สิงหาคม 2559
         
   
 ช่างเทคนิค กลุ่ม บริษัท ตะนาวศรีไก่ไทย
  - ตรวจสอบสัญญาโครงการ แบบรูป และเอกสารประกอบสัญญา ข้อกำหนดต่าง ๆ - วางแผนกำลังคน เครื่องจักรต่างๆ แผนงานรายสัปดาห์ รายเดือน เพื่อติดตามความก้าวหน้า - ตรวจสอบแผนงานของผู้รับเหมาช่วง,กำกับควบคุมงานทางด้านโครงการต่างๆของโรงงาน และ ของผู้รับเหมาช่วงในโครงการต่างๆ ให้ได้ตามเป้าหมายที่วางไว้,ควบคุมงบประมาณค่าใช้จ่ายที่เกิดจากงานโครงการนั้นๆ - ออกแบบ-เขียนแบบตามโครงการต่างๆที่ได้รับมอบหมาย ให้ Up date อยู่เสมอ - สร้าง,ปรับปรุง,พัฒนาระบบต่างๆ ในโรงงานเพื่อให้เกิดระบบที่มีประสิทธิภาพ
จังหวัด นครปฐมอัตรา 14 เงินเดือน  12000 ขึ้นไป  ประกาศ  18 สิงหาคม 2559
         
   
 พนักงานฝ่ายติดตั้ง บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน)
  ผู้ช่วยช่างเทคนิคติดตั้งในการตรวจสอบงานติดตั้งบ้าน Precast ให้ถูกต้องตามขั้นตอนและวิธีการทำงาน ตระหนักถึงเรื่องความปลอดภัยในการทำงาน ดูแลรักษาสภาพพื้นที่ทำงานให้สะอาด และเป็นระเบียบเรียบร้อยอยู่เสมอ พัฒนาความรู้และทักษะของการปฏิบัติงานตามที่ผู้บังคับบัญชาถ่ายทอดให้
จังหวัด กรุงเทพมหานครอัตรา 6 เงินเดือน  500 บาท/วัน(โดยเฉลี่ย)  ประกาศ  17 สิงหาคม 2559
         
   
 พนักงานปฎิบัติการดูแลภูมิทัศน์ บริษัท รักษาความปลอดภัย กรุงไทยธุรกิจบริการ จำกัด
  1. ดูแลสวนและภูมิทัศน์โดยรอบศูนย์ฝึกอบรมธนาคารกรุงไทย
จังหวัด นครราชสีมาอัตรา  2 อัตรา เงินเดือน  350 บาทต่อวัน  ประกาศ  16 สิงหาคม 2559
         
   
 พนักงานปฏิบัติการรับรอง บริษัท รักษาความปลอดภัย กรุงไทยธุรกิจบริการ จำกัด
  1. จัดเตรียมอุปกรณ์ในห้องอาหาร 2. เสริฟอาหารและเครื่องดื่ม 3. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
จังหวัด นครราชสีมาอัตรา 2 อัตรา เงินเดือน  ตามโครงสร้้างบริษัท  ประกาศ  16 สิงหาคม 2559
         
   
 ช่างยนต์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ธนพล ที.พี.2000
  ช่างซ่อมบำรุงเครื่องยนต์และช่วงล่าง
จังหวัด ประจวบคีรีขันธ์อัตรา 5 เงินเดือน  9,000.00 บาท ประกาศ  06 สิงหาคม 2559
         
   
 ช่างไฟฟ้า ห้างหุ้นส่วนจำกัด ธนพล ที.พี.2000
  ซ่อมบำรุงไฟฟ้าภายในอาคาร
จังหวัด ประจวบคีรีขันธ์อัตรา 2 เงินเดือน  9,500.00 บาท ประกาศ  05 สิงหาคม 2559
         
   
 ช่างเทคนิค/ช่างเมคคานิก ห้างหุ้นส่วนจำกัด ธนพล ที.พี.2000
  ซ่อมบำรุงเครื่องจักรและอื่นๆ
จังหวัด ประจวบคีรีขันธ์อัตรา 10 เงินเดือน  9,000.00 บาท ประกาศ  05 สิงหาคม 2559
         
   
 พนักงานปฏิบัติการทำความสะอาดครัว บริษัท รักษาความปลอดภัย กรุงไทยธุรกิจบริการ จำกัด
  1.ทำความสะอาดอุปกรณ์ และภาชนะภายในครัว 2.จัดเตรียมอุปกรณ์ให้พร้อมก่อนลูกค้าใช้บริการ 3.ปฏิบัติตามคำสั่งอันชอบด้วยกฏหมายของผู้บังคับบัญชา
จังหวัด นครราชสีมาอัตรา 4 อัตรา เงินเดือน  350 บาท/วัน  ประกาศ  03 สิงหาคม 2559
         
   
 เจ้าหน้าที่บัญชี การเงิน บริษัท พิสิษฐ์ โพส เซอร์วิส จำกัด
  บันทึกบัญชีลูกหนี้ หรือเจ้าหนี้ จัดทำแบบภ.ง.ด 1,3,53 และ ภพ.30 ใช้โปรแกรม Microsoft Office ได้ ใช้โปรแกรม Express ได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ
จังหวัด กรุงเทพมหานครอัตรา 2 เงินเดือน  ขึ้นอยู่กับประสบการณ์  ประกาศ  01 สิงหาคม 2559
         
   
 ช่างเทคนิคคุมเครื่องฉีดพลาสติก (injection) บริษัท พี อาร์ ไอ ผลิตภัรฑ์ จำกัด
  ลักษณะงาน -สามารถควบคุมเครื่องฉีดพลาสติกให้ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ -ตั้งแม่พิมพ์ฉีด -แก้ไขปัญหางานฉีด -ตรวจสอบและดำเนินการปรับปรุง ซ่อมแซมเครื่องฉีด อุปกรณ์ และแม่พิมพ์ที่ชำรุดเสียหายได้ -ควบคุมและวางแผนการทำงาน สนใจ email มาที่ salepriproducts@gmail.com และ สามารถมาสมัครด้วยตัวเอง ติดต่อสอบถาม โทร.02-1585902-3 หรือ 087-5175445
จังหวัด นนทบุรีอัตรา 1 เงินเดือน  ตามความสามารถและประสบการณ์  ประกาศ  01 สิงหาคม 2559
         
   
 ช่างเทคนิคคุมเครื่องจักร บริษัท อุตสาหกรรมเครื่องแก้วไทย จำกัด (มหาชน)
  1.ควบคุมเครื่องจักรให้ทำงานได้ตามปกติ 2ซ่อมบำรุงเครื่องจักร
จังหวัด สมุทรปราการอัตรา 20 เงินเดือน  ตามโครงสร้างบริษัท  ประกาศ  01 สิงหาคม 2559
         
   
 เจ้าหน้าที่ธุรการทั่วไป บริษัท เอ็ม เอ็ม ที คอลซัลแทนท์ จำกัด ในเครือพันธมิตร Double A Alliance
  บันทึกข้อมูล/จัดทำรายงานประจำวัน,เดือน/จัดเก็บเอกสาร
จังหวัด ฉะเชิงเทราอัตรา 10 เงินเดือน  11000 + ค่าต่างจังหวัด +ค่าเกรด+ อื่นๆ ไม่ตำกว่า 1  ประกาศ  28 กรกฏาคม 2559
         
   
 ช่างเทคนิคไฟฟ้า / Technician (ประจำโซนห้วยขวาง) บริษัท ดีทีแซด ฟาซิลิตีส์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด
  1.ตรวจสอบระบบการทำงานและความพร้อมของระบบงานต่างๆภายในอาคาร 2.เปิด-ปิด ระบบต่างๆ เช่น ไฟฟ้า ประปา ปรับอากาศ ภายในอาคารให้เป็นไปตามแผน 3.ซ่อมแซมอุปกรณ์เครื่องจักรภายในอาคาร 4.เก็บรวบรวมข้อมูลและความต้องการของลูกค้าส่งหัวหน้างาน/วิศวกร 5.ทำงานสัปดาห์ละ 6 วัน
จังหวัด กรุงเทพมหานครอัตรา 2 อัตรา เงินเดือน  11,000 - 15,000.-  ประกาศ  28 กรกฏาคม 2559
         
   
 ช่างเทคนิคไฟฟ้า / Technician (ประจำอาคารจามจุรี) บริษัท ดีทีแซด ฟาซิลิตีส์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด
  1.ดูแลระบบไฟฟ้า ปรับอากาศ สุขาภิบาล และงานระบบ ภายในอาคารสูง 2.ตรวจสอบระบบการทำงานและความพร้อมของระบบงานต่างๆภายในอาคาร 3.เปิด-ปิด ระบบต่างๆ เช่น ไฟฟ้า ประปา ปรับอากาศ ภายในอาคารให้เป็นไปตามแผน 4.ซ่อมแซมอุปกรณ์เครื่องจักรภายในอาคาร 5.เก็บรวบรวมข้อมูลและความต้องการของลูกค้าส่งหัวหน้างาน/วิศวกร 6.ทำงานสัปดาห์ละ 6 วัน
จังหวัด กรุงเทพมหานครอัตรา 3 เงินเดือน  11,000 - 18,000  ประกาศ  28 กรกฏาคม 2559
         
   
 พนักงานประจำร้านกาแฟอเมซอน (สาขา รามคำแหง24) บริษัท เอ็ม.บี.ซี.แลนด์ จำกัด
  -นำเสนอขายสินค้าประเภทกาแฟ -เบเกอร์รี่ -ชงกาแฟ
จังหวัด กรุงเทพมหานครอัตรา 10 เงินเดือน  9,424  ประกาศ  20 กรกฏาคม 2559
         
   
 ช่างเขียนแบบ (กทม) บริษัท เมโทร เอช แอนด์ เรส จำกัด
  เขียนแบบเครื่องครัวสแตนเลส ใช้โปรแกรม Auto Cad ได้ดี สามารถทำงานล่วงเวลาได้
จังหวัด กรุงเทพมหานครอัตรา 2 เงินเดือน  ตามตกลง  ประกาศ  11 กรกฏาคม 2559
         
 
  พบทั้งหมด 311 รายการ

พบทั้งหมดทั้งหมด 11 หน้า   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11  copyright@2007:http://www.v-cop.net