พิมพ์
 ปิดหน้านี้

บริษัท ทีพีไอ โพลีน จำกัด (มหาชน)   
   ผลิตปูนซีเมนต์
ตำแหน่งงาน  พนักงานบุคคล/ธุรการ
รายละเอียดของงาน  - งานบุคคลและงานธุการ
- งานเสมียน เอกสารทั่วไป
อัตราที่รับสมัคร  5
เงินเดือน  9500+
สวัสดิการ  1. ค่าที่พัก และ ค่าเดินทางในการมาทำงาน
2. ค่ารักษาพยาบาล (ทั้งตัวพนักงานและสมาชิกในครอบครัว)
3. ประกันอุบัติเหตุ บริษัทจะทำประกันอุบัติเหตุให้กับพนักงานทุกคนนับตั้งแต่วันแรกที่เริ่มงาน
4. สวัสดิการฌาปนกิจสงเคราะห์ ( ทั้งตัวพนักงานและสมาชิกในครอบครัว )
5. เงินกู้ฉุกเฉิน - เพื่อช่วยเหลือและบรรเทาภาระทางเศรษฐกิจที่จำเป็นและเร่งด่วน
6. เงินกู้เพื่อที่อยู่อาศัย โดยเสียดอกเบี้ยในอัตราที่ต่ำกว่าปกติ
7. เบี้ยขยัน
8. เงินช่วยเหลือค่าทำงานกะ
9. ค่าอาหารในการทำงานนอกเหนือเวลาทำงานปกติ
10. เครื่องแบบพนักงาน จัดให้ตั้งแต่เริ่มงานและแจกให้ประจำทุกปี
11. อุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคลที่ได้มาตรฐาน
12. รถรับ - ส่งพนักงาน
13. เบี้ยเลี้ยงเดินทางทั้งใน และต่างประเทศ
14. สโมสรกีฬา และสันทนาการต่างๆ
15. สหกรณ์ออมทรัพย์สำหรับพนักงาน
16. ทุนสงเคราะห์บุตร / ทุนเรียนดี
คุณสมบัติผู้สมัคร  - เพศ ชายหรือหญิง
- อายุ 20 - 30
- ระดับการศึกษา ปวส.
-ประเภทวิชา บริหารธุรกิจ
-สาขา การจัดการทรัพยากรมนุษย์
คุณสมบัติอื่นๆ  - ปวส.สาขาบริหารธุรกิจทุกสาขา
- เกรด 2.50 ขึ้นไป
- เพศชายผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว

การทำงาน  Fulltime
สถานที่ปฎิบัติงาน  โรงปูน ทีพีไอ โพลีน
จังหวัด  สระบุรี
วิธีการรับสมัคร  - เปิดรับสมัคร online
- ผู้สมัครงาน ติดต่อสมัครด้วยตนเอง หรือ ส่งใบสมัครทางไปรษณีย์
ที่อยู่บริษัท   
บริษัท ทีพีไอ โพลีน จำกัด (มหาชน)
229 หมู่ 5 ถนนมิตรภาพ ตำบลทับกวาง อำเภอแก่งคอย  สระบุรี  18260
โทรศัพท์: 036-399111 ต่อ 1192   Fax: 036-339228-30
E-mail:
www.tpipolene.co.th
ภาพบริษัท
แผนที่บริษัท

ตำแหน่งงานอื่นๆที่บริษัทเปิดรับสมัคร