E-Office
การจัดลำดับการดำเนินงาน
ศูนย์กำลังคนอาชีวศึกษา
ข้อมูลการวิเคราะห์
แรงงานอาชีพรายจังหวัด
การจัดการองค์ความรู้
ความเข้าใจ
กิจกรรมการประชุม
ความร่วมมือ
ระฆังความร่วมมือ
เด็กดีศรีอาชีวศึกษา
สิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่
ศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการรายใหม่
ผู้ดูแลระบบ
  การประชุมเชิงปฏิบัติการ พัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถในการใช้ระบบบริหารจัดการศูนย์กำลังคนอาชีวศึกษา และจัดเก็บข้อมูลและติดตามภาวะการมีงานทำผู้สำเร็จการอาชีวศึกษา กลุ่มภาคใต้ 4-5 ส.ค. 54
 
การประชุมเชิงปฏิบัติการ พัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถในการใช้ระบบบริหารจัดการศูนย์กำลังคนอาชีวศึกษา และจัดเก็บข้อมูลและติดตามภาวะการมีงานทำผู้สำเร็จการอาชีวศึกษา
กลุ่มภาคใต้ วันที่ 4-5 สิงหาคม 2554
ณ วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
 
 
 
   หน้าหลัก |  กว่าจะเป็น v-cop |  คำขวัญ v-cop |  โครงสร้าง v-cop |  ทำเนียบ v-cop |  คณะทำงานระดับชาติ |  ข่าว |  ดาวโหลดใบงาน |  เช็ค E-Mail |  Webboard 
href="http://www.pornoizlerik.com/porno/anal-porno.html" title="anal porno">anal porno mature porno japon porno